Välkommen till Accite!

Accite är ett specialiserat konsultbolag inom kvalitetssäkring av IT-system. Vi erbjuder våra kunder specialisttjänster inom kravhantering och testledning.

Vad betyder accite?

Accite är ett gammalt engelskt verb som betyder att sammankalla, att åstadkomma eller att leverera. Betydelsen beskriver precis vad som kännetecknar oss på Accite – vi koncentrerar oss på att producera och leverera.